Wet werk en zekerheid

per 1 juli 2015

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is per 1 juli 2015 ingegaan. De veranderingen hebben veel impact voor zowel UWV als voor de uitzendbranche gehad. De belangrijkste onderwerpen en wijzigingen staan hier beschreven.

De Wwz is te verdelen in 6 onderwerpen die gaan veranderen:

1. Flexwerkers

2. Ketenbepaling

3. Uitzendbeding

4. Ontslag

5. Transitievergoeding

6. Werkloosheidswet

Per onderdeel worden de veranderingen doorgenomen in subpagina's. Klik op de betreffende pagina om naar dat onderdeel te worden geleid.

Meer informatie over de Wwz is via allerlei kanalen te vinden, onder andere bij UWV.