Wet werk en zekerheid

per 1 juli 2015

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is per 1 juli 2015 ingegaan. De veranderingen hebben veel impact voor zowel UWV als voor de uitzendbranche gehad. De belangrijkste onderwerpen en wijzigingen staan hier beschreven.

De Wwz is te verdelen in 6 onderwerpen die gaan veranderen:

1. Flexwerkers

2. Ketenbepaling

3. Uitzendbeding

4. Ontslag

5. Transitievergoeding

6. Werkloosheidswet

Per onderdeel worden de veranderingen doorgenomen in subpagina's. Klik op de betreffende pagina om naar dat onderdeel te worden geleid.

Meer informatie over de Wwz is via allerlei kanalen te vinden, onder andere bij UWV. Het ministerie van SZW heeft echter speciaal voor deze wet een volledig ingerichte website www.mijnwerkenzekerheid.nl. Deze is erg volledig en voorzien van factsheets over alle onderdelen van de Wwz. Voor achtergrondinformatie en als naslagwerk is de site zeer bruikbaar. Er zijn ook onderdelen specifiek voor de uitzendbranche beschreven.