Wie zijn wij

Bij Servicepunt Flex werken 2 functionarissen, die voorheen werkzaam waren binnen de uitzendbranche en als regionaal adviseur voor werkgevers bij UWV. De medewerkers van Servicepunt Flex zijn samen een goed voorbeeld van Publiek Private Samenwerking!

 

                   

 

                   

   

Jikke is na haar toeristische studie bij toeval aan de slag gegaan in de uitzendbranche waar ze ruim 18 jaar heeft gewerkt in diverse functies. Ze heeft hier ruime ervaring met succesvolle publiek private samenwerking opgedaan. Met name in haar laatste functie als salesmanager bij Tempo Team Participatie heeft ze veel samen gewerkt met diverse werkgeversservicepunten/UWV. Met ingang van 1 augustus 2017 is Jikke werkzaam voor Servicepunt Flex.

Dirk kan bogen op een brede werkervaring, opgedaan in de publiek-private samenwerking. Na het afronden van zijn studie Integrale Veiligheidskunde is hij als intercedent aan de slag gegaan bij Tempo-Team, waarover hij zegt, dat dit een goede keuze is geweest. Door de diversiteit aan taken horende bij het vak van intercedent heeft Dirk veel geleerd over de arbeidsmarkt, de bemiddeling van alle doelgroepen en over hoe de gespreksvoering te doen met werkgevers èn met (toekomstige) werknemers.

Gewapend met deze ervaring is hij in 2014 aan de slag gegaan als adviseur werkgeversdienstverlening bij het WerkgeversServicepunt regio Noord-Limburg. In deze functie heeft hij onder meer intensief samengewerkt met de uitzendbranche en heeft hij meerdere projecten opgezet die mooie resultaten hebben opgeleverd.